Výstava nás zavede zpět k základnímu prvku neustále se opakující nostalgie, která byla hnacím motorem několika dekád minulého století. Touha po úniku, která naplňovala emancipační hnutí šedesátých a sedmdesátých let.