PŘEŽITKY

Galerie Kabinet 05 11 — 10 12
vernisáž — 4 11 2014

Ilustrovaná vyprávění o současných dějinách

Projekt Pavla Ryšky sleduje vizuální stopy zapomenutých praktik i proslulých fenoménů poválečného Československa. V sedmi dílné projekci zpracovává vizuální a ideologické emblémy 50. let: všímá si rostoucí obliby umělé výživy ze sušeného mléka na úkor kojení, obláčků cigaretového kouře jako relevantních ukazatelů stoupající životní úrovně nebo šíření zpráv o nálezu takzvané „živé hmoty“, která měla na počátku padesátých let zdiskreditovat v zemích sovětského bloku genetiku. Některé z těchto jevů byly už ve své době považovány za anachronismy a všechny dříve nebo později vyvolaly silnou odezvu. Společenský pohyb je vyplavil na okraj zdánlivě stejnoměrně proudícího času, kde by je rád zanechal jako relikty jednou provždy překonané minulosti. 

Přežitky nicméně vykazují odlišný rytmus a totalitu času popírají ve zvláštních spojeních opakování a odlišnosti. Výsledkem Ryškova zájmu o vizuální kulturu 50. let je mimo jiné dlouhodobý projekt padesátky.info: webová databáze soudobých ilustrací a grafického designu opatřená výkladovými komentáři. Vedle nesporného kunsthistorického přínosu se jedná také o příspěvek k historiograficky aktuálním dějinám každodennosti, čerpajících z etnografie a sociologie, které alternují tradiční událostní dějiny. Jeho badatelský přístup ale nepopírá subjektivní podmíněnost výběru a výkladového přístupu: pořád se jedná především o soukromou (sběratelskou) vášeň, který není zastřešena, a tudíž i omezována institucionálním nebo profesním režimem. 

Přítomná videa tento rys ještě posilují. S historiografickou poučeností se zde mísí subjektivní zaujetí, generační zkušenosti a kulturní identita. Podnětem k uspořádání výstavy v Galerii Kabinet byla snaha „nějak“ převést padesátky.info do výstavní formy. Prostorová i dramaturgická povaha této galerie ale nenahrávala muzeálnímu řešení výstavy. Rozsáhlý sběratelský a badatelský background je tak přesměrován do sedmi esejů sledujících vždy jeden kulturní fenomén a jeho současné vnímání, které osciluje mezi pozorováním a zálibností.