RETUŠ

Galerie Kontext 22 08 — 22 09
vernisáž — 21 08 2018 17:30

retuš, -e ž <f> malá, dodatečná oprava, úprava: fot. r. negativu, pozitivu; polygr. r. předlohy; výtv. restaurátorská r.

reverz, -u m <l> odb. zadní strana mince, pečeti ap., rub (op. averz, líc)

simulace, -e ž <l> předstírání, napodobování, simulování

1. med. vědomé předstírání neexistujících chorobných příznaků sledující urč. účel

2. práv. jednání předstírající urč. právní úkon (např. kupní smlouvu)

3. tech., ekon. napodobování, napodobení děje, chování n. něj. soustavy modelem (simulátorem);

simulační příd.

 

maska, -y ž. (2. mn. -sek) (z fr. < arab.)

1. prostředek k zastření tváře, zprav. dutá plastická napodobenina obličeje, umožňující vystupovat v jiné podobě; škraboška: nasadit si (na obličej) masku, m. šaška, čerta; zvířecí masky; papírová, sádrová, hedvábná m.; masky starověkých herců; přen. vnější předstíraná tvářnost, zdání, přetvářka: jeho laskavost je jen m.; nasadit si masku ctnosti; odložit, odhodit masku lhostejnosti, soucitu; škodit někomu pod maskou přátelství; odhalit, strhnout (někomu) masku odhalit (jeho) pravou tvářnost, pravé smýšlení; div. zvláštní úprava obličeje herce pomocí líčidel, paruky ap.

2. výtv. posmrtná m. odlitek tváře zesnulého: sejmout posmrtnou masku

maskový příd. k 1, 4: korejský m. tanec; – zř. m. ples maškarní

mimikry neskl. s. (z angl. < řec.) zool. zjev, že růz. druhy zvířat barvou n. tvarem n. obojím se podobají jinému zvířeti n. něj. předmětu; přen. kniž. zdánlivé přizpůsobení se okolí n. poměrům: ochranné m. zvířat; přen. Krkonoše zahalené v modravé m. v barvu, mlhu splývající s okolím; její chování je pouhé m. předstírání;

předstírat, ned. projevovat něco, co ve skutečnosti neexistuje, dělat jen pro vnější dojem: předstírat zájem, radost; nebudeme si nic předstírat simulovat; předstírat činnost;