TEKUTÉ PÍSKY

Galerie mladých 15 06 — 23 07
vernisáž — 14 6 2016

Anne-Claire Barriga žije v Praze, kde vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Pochází však z malého městečka v Bretani, k němuž se váže i její aktuální výstava představující video Ostnatec, série textů Editorials a Love Letters a audio s názvem Tekuté písky, které zároveň odkazuje k hlavnímu tématu výstavy – k paměti, nebo spíše k jakési falešné vzpomínce, ale současně i k vzpouře proti ní. 

Autorka se věnuje otázkám manipulace, kterou s sebou paměť-falešná vzpomínka nese, lpění na ní a závislosti, již způsobuje. Jedovatá ryba – ostnatec, kterého se marně snaží najít, aby byla schopna prožít tajemnou a nepopsatelnou bolest, jí přináší spíše bolest psychickou, plynoucí z nezdaru a symbolizující nedosažitelnost některých – mnohdy naprosto bizarních – lidských cílů

Součástí instalace jsou také texty implantované do novin vycházejících v západní Francii se zvláštní regionální přílohou. Autorka v tomto kraji strávila šťastné dětství a až jako dospělá si zpětně uvědomila, do jaké míry je svět v „jejím maloměstě“ zakonzervován. Postupně proto odkrývá jeho nacionalistický a hluboce konzervativní charakter.