Linie horizontu protíná vrstvy nejrůznějších povrchů, aby nechala před vašima očima vzniknout krajině, která postrádá signifikanty kultivace, lidského zásahu. Nabízí základní symboly zenbuddhistické meditace, tedy horu, řeku, balvan i oblázek. Měřítka jsou různá, otevřená dialogu.