VLNĚNÁ ZEĎ, LNĚNÝ OBLIČEJ

Galerie Kontext 10 10 — 03 11
vernisáž — 09 10 2018 17:30

Prostor nik a foyer galerie konText se už poněkolikáté v této výstavní sezoně výrazně proměňuje. Mimovolně navazuje a rozvíjí i situaci předchozí výstavy, která citlivě reagovala na charakter místa a architektonicky změnila její ráz, vymazala raně barokní niky, a tím kromě jiného tematizovala i vnímání prostoru galerie.

Pro dvojici Tania Nikulina a Tomáš Bryscejn je funkce a charakter specifického architektonického prostoru nik a foyer galerie výchozím bodem. Proměňují ho pomocí textilií. Instalace vybízí k setrvání na místě, čekání a noření se do nové situace. Dočasná stěna předchozí výstavy svým způsobem zůstává na stejném místě, mění se jen její charakter a materiál. Možná je to déjà vu, možná sen a možná něco mezi. Můžete se nechat vést neznámou průvodkyní nebo se posadit například na gauč, když si vzpomenete, jak vypadá. 

Tania Nikulina je původem z Irkutsku, v Praze absolvovala bakalářský program v ateliéru sochařství UMPRUM, kde pokračuje v magisterském studiu. Programově pracuje s textilem, vytváří objekty a instalace s přesahy do živých situací. Tomáš Bryscejn od roku 2013 studuje v ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného na UMPRUM, během studia absolvoval stáž v ateliéru sochařství u Dominika Langa a Edith Jeřábkové. V současnosti zahajuje stáž na Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Jeho umělecká praxe vychází z malby.