ZLATO V HRDLE

Galerie mladých 10 02 — 12 03
vernisáž — 9 2 2016

Ondřej Homola je absolvent Fakulty Výtvarných umění VUT v Brně a umělec, který se nebojí užívat jakékoliv médium od klasické kresby, keramiky, dizajnu až po experimentální performance. V Galerii mladých autor představuje nejnovější práci, která je koncipována přímo pro prostory galerie. Těžištěm instalace je zvukové rozhraní, řekněme pomyslné nahrávací studio, ve kterém jsou nahrávány a pouštěny nové audio situace. 

Ondřej Homola se zvukem pracoval již v cyklu MP3 v roce 2014, kde rozpracoval mikropříběhy, které se blíží formě minutové rozhlasové hry (Depka, Studio, Smolné ráno, Souřadnice Varese, Brusle Ľudovíta Štúra). Ovšem na rozdíl od předchozích prací autora, zde diváci mohou aktivně zasahovat do děje nahrávání, a tím přímo ovlivňovat výsledek. Umělec si tak bude moci vybrat své herce do předem připravených her a vznikne tvůrčí dialog mezi umělcem, účastníkem a následným posluchačem.

Může taky nastat situace, že umělec sám bude vystaven otázce, zda je konstruktérem situace, nebo zda situace ovládá jeho. Název výstavy Zlato v hrdle odkazuje k popovým ikonám zábavního průmyslu, které se zhmotňují ve velkoformátovém tisku portrétu trangenderové hvězdy Goldie a zvukové kompilace se stejnojmenným názvem “Zlato v hrdle”.