Structures of the arrangement. Rotation and mirroring. The centre point. Mirroring axis crosses the point of rotation. The beginning is also the end. Symmetries, circles and line.

The simplest definition of algorithm says that it is an ultimate sequence of accurately defined instructions for completing specific task. If so, is a word, sentence or film an algorithm, too? Words and sentences consist of letters, films of static cells. Only the right combination of them makes a statement? And what if these two systems analogically interconnect? And how would you explain the metaphor in such arrangement?

The exhibition concept works with a biased choice of authors of moving image (from videos to experimental films), who are connected by common axes or points: interest and use of characteristics and structures of used medium from digital to analogue; documentary nature of record of ordinary, civil situations; and tracks of literature or texts. Those transpose to auto-reference, a script replacing the soundtrack, and own or found poetic statement arranged according to vague coincidence.

Illusiveness, imagination and mystery.

Z rozmanitých obsahů, které lze s kategorií „práce“ spojovat, se soustředíme především na její introspektivní rovinu: na promýšlení a posuzování vlastní činnosti. Autor si je svým čtenářem, divákem i metodologem a arbitrem.  Jako „práci“ pravidelně označujeme texty, umělecké projekty a artefakty, čímž příznačně posouváme důraz od samotného výsledku směrem k otevřenému procesu vzniku. Vystavený soubor zahrnuje různé referenční  přístupy „myslím na to, jak myslím“, „myslím na to, jak pracuji“. Představuje emoční postoje k vlastní práci, komentáře k jejím metodám a postupům, a to jak v abstrahovaných formách, tak v proklamacích nebo poetických metaforách. Jedná se o jakési pohledy do zrcadla, které odráží naši touhu i skepsi vůči smysluplným činům.

As a creative tandem, Věra Lukášová and Markéta Lisá meet for the first time in a joint exhibition project. The result of this collaboration links the specifics of their independent artistic work, which in the case of Věra Lukášová refers to the broadly conceived medium of film, in the case of Markéta Lisá to literature, text and music. What they have in common is a special combination of sensitivity, humility and subtlety.