Základným východiskom výstavy Martina Lukáča VISVA.CO je vizuálna reprezentácia morskej panny, konkrétne zmeny obsahov a asociácií, s ktorými sa obrazový motív bájneho stvorenia v dvetisícročnej histórii spájal. Inštalácia vytvára enviroment, v ktorom je nová sémantická skutočnosť definovaná pohybom medzi troma základnými referenčnými bodmi na časovej osi.