Umělkyně korejského původu Sohyun Lee se programově zabývá digitálními technologiemi po obsahové i formální stránce. Fyzické objekty, které doplňují její 3D animace, AR nebo VR díla často plní funkci extenzí virtuální reality. Projekt <GABA HEAVEN> je pokusem vyjádřit proces sdílení paměti prostřednictvím neurověd a digitální technologie. Jak poznamenal futurista IT Nicholas Carr ve své knize The Shallow, internet nahlodává naše mozky a naši lidskost. Účelem této výstavy je provést experiment: uspořádat pohřeb paměťové smrti, která byla způsobena rozvojem digitální technologie. Metaforický pohřeb lidské podstaty bude realizován prostřednictvím multimediální a interaktivní AR instalace s využitím herních prvků.