DOWNS AND UPS

Galerie Kontext 11 12 — 05 02
vernisáž — 10 12 2019 17:30

V roce 2019 proběhlo v Galerii Kontext díky padesáti schodů několik tisíc výstupů a vzestupů, díky Richardu Loskotovi vzniklo na schodišti také sedm spirál. Autor podrobil prostor Galerie Kontext celoročnímu výzkumu, který vyvrcholil posledním diptychem Ups and Downs / Downs and Ups. Ústředním motivem série intervencí pod názvem Z cyklu spirál 

se stal již výše naznačený architektonickým prvek schodiště, který prostorem provádí a zároveň jej zásadním způsobem i definuje. Poskytuje různé sociální střety a interakce, je dramatické, fyzicky náročné, otevřené i uzavřené zároveň.  Na závěr roku celý cyklus končí příznačně komentářem k motivu pohybu slunce. 

 “Osmnáct metrů dlouhá grafika přes tři patra se pomalu pohybuje principem páternosteru. Vytváří čtyři obrazy – okna na tentýž výjev, který je v jednom okamžiku v každém z nich v jiné fázi. Slunce má na obloze půl úhlového stupně. Pomalu se pohybuje a tvoří ten nejvýraznější rytmus našeho prostředí.”