ZA 600 MILIONŮ LET

Galerie Kontext 07 08 — 07 09
vernisáž — 06 08 2019 17:30

Svou čtvrtou intervencí do točitého schodiště experimentálního prostoru konText Galerie TIC doplňuje Richard Loskot druhý ze zamýšlené série diptychů. V rámci celoročního autorského programu nadále využívá ústřední motiv spirály a tentokrát obrací svou pozornost z dávné minulosti (jak tomu bylo v předchozí instalaci s názvem 600 milionů let) do daleké budoucnosti. Není divu, že v době současné environmentální skepse spekuluje o evoluci živých organismů, myslí na rostliny, a nikoliv na člověka.

Jako by se Země „za 600 milionů let“ měla tautologicky navrátit do svého předlidského období. Jak tedy bude vypadat budoucí, možná „počlověčí“ florální svět? V představě autora zůstává jako předpoklad existence rostlin jejich podstata – fotosyntéza. Ta na sebe navazuje zachování také zemských živin, slunce a vody. Když odhlédneme od pravděpodobnosti téhle verze budoucího universa, jsou Loskotovy fantaskní rostliny někdy schopné pohybu (jak to již umí chodící stromy v ekvádorských pralesích), možná nabírají nové aspekty vědomí nebo je jejich

podoba alterována našimi současnými snahami o genetickou manipulaci. Z nekonečně otevřeného pole se ale především selektivně zabývá jejich estetickou podobou a potažmo potenciálem tvořit atmosféru a vyvolat emoční zážitek. Pro designování svých představ využívá 3D parametrického programu a spolupracuje s Vítězslavem Plavcem.