We are oversaturated with visual perceptions and stimuli. They attack us from around every corner, lure us and pull our gazes, flow into us from an infinite number of screens. We find in them the culprit of the distraction of our attention, the feeling of wasted time and any dissatisfaction in our lives. We get carried away with them on endless escalators of trends that take us nowhere. The logical counter-movement is then stopping the view, slowing down the time, fixing the frame, turning off the zoom. We apply the emergency brake and, despite the interest in the necessary minimum of basic communication or imaging procedures, we get not only the essence of photography or photographic effect, but also the tangibly beautiful, which we are not afraid to relate to (despite all the overcrowding and cynicism). Conscious use of the simplest photographic principles (such as shallow depth of field) seems to paradoxically return lost contours to photography. Maybe it's time to bring the term "photogeny" back into play. Give it new contents. For example, touching by sight.

Výstava s názvem Extensions je metaforickým portálem, který diváka zavede nejen na scénu, ale i do inscenovaného zákulisí. Displej v pomyslné „přední části“ ze své podstaty vytváří manipulativní prostředí; chování v „zákulisí“ je blíž k reálnému já. Právě zde může být pečlivě konstruováno sdělení něčeho mimo dojem, jímž scéna působí. V případě Extensions si divák může libovolně vybrat, která ze situací se pro něj stane prodloužením jednoho ze dvou předkládaných aktů, aniž by mu byly podsouvány primární znaky obou polarit.