Sands of microworld 2.0 is a long-term project of a loosely associated group of Slovak and Czech artists: Michal Žilinský, Jakub Roček, Petr Jambora, and Jakub Němec. The collective works with the medium of scenic installation, 3D animation, and with the topic of global environmental crisis. The author of the sound intervention is Tomáš Moravanský. The curator of the project is Marianna Brinzová.

č: člověk nikdy nevytvořil nic absolutního…

s: všechny horizonty historických epoch měly jednu věc společnou, byly tu, aby zakryly nevědomost a strach z prázdnoty