Martin Lukáč (*1989, Piešťany) studied at the Painting Studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, graduating in 2016. He is one of the distinctive talents of the emerging generation of painters, which was confirmed by his first place in the ninth annual Critic’s Award for Young Painting (2016) – the expert jury appreciated his tendency towards “unbridled painterly vivacity”. In the same year, he was represented in the selection show of young art Against Nature at the National Gallery Prague. 

Základným východiskom výstavy Martina Lukáča VISVA.CO je vizuálna reprezentácia morskej panny, konkrétne zmeny obsahov a asociácií, s ktorými sa obrazový motív bájneho stvorenia v dvetisícročnej histórii spájal. Inštalácia vytvára enviroment, v ktorom je nová sémantická skutočnosť definovaná pohybom medzi troma základnými referenčnými bodmi na časovej osi.