VÝBĚR ZE SBÍRKY

Galerie U Dobrého pastýře 22 07 — 17 10
vernisáž — 21 7 2015

Galerie TIC nejsou sbírkotvornou institucí se stálou expozicí – realizují paralelní soustavy krátkodobých výstav. V rychlém programovém sledu tak zůstává trvalou právě jen nestálost a permanentní mizení. Výstava „Výběr ze sbírky“ je (intuitivní) reakcí na tento provoz: komentuje sběratelství, archivaci a muzejnictví. 

Výstava je zaměřena na sbírky umělců (nikoli sbírky umění), kteří v nich nesledují umělecké záměry nebo k nimž lze sběratelský přístup vztáhnout jen metaforicky. Výstava tak nepojímá sběratelství jako vhled do zajímavých kolekcí, ale hledá v něm modelové přístupy v rámci zacházení s (předmětným) světem. 

Vzniklo několik instalačních situací, které re-editují autentické sběratelství do obecnějších či abstraktnějších pozic, nebo v opačném směru zase transformují obecnější přístupy do pozice sběratelské záliby. Opakovaný přepis autorských východisek a záměrů na ose kurátor-umělec zde rozostřil autorství tak, že už není jasné ani důležité, kdo co vlastně vystavuje (a sbírá).